Tag: تصاحب حساب کاربری

تصاحب حساب کاربری (ATO) چیست و کپچا چگونه با آن مقابله می‌کند؟

مطلب درباره اهمیت کپچا و اهمیت آن و حملاتی که می‌تواند ناکام بگذارد زیاد است. آنچه در ادامه می‌خوانید مقدمه ای بر اهمیت کپچا است که مقدمه ای جهت ورود به مبحث حملات تصاحب حساب و تاثیر کپچا در خنثی کردن آن است. در ضمن آماری درباره تعداد حملات تصاحب حساب و دلایل فزاینده آنها نیز ارائه می‌شود.

Back To Top